Ring på telefon 21 77 60 80

Vejledning til rent og klart vand

Alger og uklart vand, opfordre ikke til en tur i poolen. Men hvad skal man gøre når vandet i svimmingpoolen skifter farve eller bliver grumset.

På denne side kan du finde de mest admindelige vandproblemer og hvordan du selv kan løse dem


Mælket eller tåget vand

  • Vandets PH-værdi er for høj

Mål vandets PH-værdi med testsæt og regulere derefter med et PH-Minus produkt

Den korrekte PH-værdi er mellem 7,0 - 7,4


Vandet er grønt

  • Der er alger i vandet. Alger opstår i vandet når poolens værdier vælter. 

Mål vandets PH samt klor værdi og regulere derefter. Man kan med fordel fortage en chokkloring og tilsætte et koncentret alger bekæmpelses middel

  • Der er dannet en klorlås. Klorlås opstår når man i en længere periode bruger store mængder af stabaliseret klor

Mål niveuet af cyanursyre i poolen.

Hvis værdien er 100mg/l eller højere skal vandet i poolen udskiftes. Ved en værdi mellem 100 mg/l til 150 mg/l, skal ca halvdelen af poolen vand udskiftes.

Hvis du oplever problemer med klorlås, skal du skifte til et ustabaliseret klor produkt


Klorlugt og irritation af øjne og hud

  • Niveuet af bundet klor er for høj: 

​Fortag en chockkloring af vandet

  • pH-værdien i vandet er ikke korrekt:

Mål vandets pH-værdi med testsæt og justere derefter til et niveu mellem 7,0 og 7,4


Rust på stiger og andre metal dele

  • pH-værdien er for lav:

Mål pH-værdien med testsæt og justere derefter til et niveau mellem 7,0 og 7,4


Svige i øjne

  • pH-værdien er for lav:

Mål pH-værdien med testsæt og justere derefter til et niveau mellem 7,0 og 7,4